ANSVARSFRASKRIVELSE: DENNE SIDE ER KUN BEREGNET TIL SUNDHEDSPERSONALE OG ANDRE RELEVANTE BESLUTNINGSTAGERE I Danmark.

Information om NuvaxovidTM COVID-19-vaccine (rekombinant, adjuveret) (Kaldes også NVX-CoV2373)

NuvaxovidTM COVID-19 Vaccine (rekombinant, adjuveret) har fået en betinget markedsføringstilladelse til aktiv immunisering for at forebygge COVID-19 forårsaget af SARS-CoV-2 hos personer på 12 år og derover.

Indberet en uønsket hændelse (AE)

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet.

Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem Danmark.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Kontakt os

Tlf.: +45 89 87 26 10
09.00 - 17.00
Mandag - fredag