ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne side er kun beregnet til den brede offentlighed i Danmark.

Oplysningerne på dette websted er beregnet til generel information og oplysning for medlemmer af offentligheden baseret i Danmark og er ikke beregnet til at være en erstatning for rådgivning fra en læge eller anden kvalificeret sundhedsperson.

Information om NuvaxovidTM COVID-19-vaccine (rekombinant, adjuveret) (Kaldes også NVX-CoV2373)

NuvaxovidTM COVID-19 Vaccine (rekombinant, adjuveret) har fået en betinget markedsføringstilladelse til aktiv immunisering for at forebygge COVID-19 forårsaget af SARS-CoV-2 hos personer på 12 år og derover.

Vigtige oplysninger

For yderligere oplysninger om NuvaxovidTM COVID-19-vaccine (rekombinant, adjuveret), download indlægssedlen.

Indberet en uønsket hændelse (AE)

Hvis du er bekymret for potentielle bivirkninger, skal du tale med din læge, apoteker eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen 

Enten du eller din sundhedsperson kan indberette eventuelle formodede uønskede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem Danmark.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Kontakt os

Tlf.: +45 89 87 26 10
09.00 - 17.00
Mandag - fredag